logo

Kontrola požárních klapek a dveří

Požární dveře u schodiště

Stejně jako ostatní požárně bezpečnostní zařízení, tak i protipožární dveře, klapky nebo ucpávky podléhají pravidelným revizím a kontrolám. Rádi tyto kontroly zajistíme, včetně potřebné dokumentace, tak aby Vás žádná kontrola nenachytala.

Montáže a ucpávky

Manžeta kolem trubky

Postaráme se, aby Váš objekt či novostavba splňovala všechny náležitosti. Osadíme hasicí přístroje, utěsníme stavební otvory, případně ošetříme další konstrukce nátěry, tak aby jste mohli kolaudovat.

Tlakové zkoušky hadic

Hadice v regálu detail

Stejně jako ostatní zařízení i hadice podléhají pravidelným revizím a kontrolám. Jedno z nich jsou tlakové zkoušky, které se musejí provádět každých 5let. Máme potřebné vybavení, abychom pro Vás tuto službu mohli poskytovat.

Revize hasicích přístrojů a hydrantů

Manometr na hasicím přístroji

Dle zákonné povinnosti zrevidujeme Vaše hasicí přístroje a hydranty. Naši pravidelně školení a certifikovaní technici provedou revizi buď přímo u Vás nebo případně na naší prodejně. Pokud je potřeba provést pravidelnou tlakovou zkoušku po 3 nebo 5 letech, přístroj Vám na místě vyměníme za již ozkoušený a vy tak nemusíte na nic čekat. Pokud Váš […]

PBŘ

Tužka a výkres

Zpracujeme pro Váš objekt požárně bezpečnostní řešení včetně výkresové dokumentace.

Požární ochrana a BOZP

Projektová dokumentace

Zajišťujeme služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce. Zkontrolujeme Vaše prostory a navrhneme takové řešení, aby odpovídalo platným předpisům.